nguoibanthancuabo.com

Dạo này không những làm phiên dịch Anh-Hoa-Việt, nói năng luôn mồm, bạn ấy còn phát minh ra từ mới n

Dạo này không những làm phiên dịch Anh-Hoa-Việt, nói năng luôn mồm, bạn ấy còn phát minh ra từ mới nữa. Ví dụ như gần đây nhất là từ “xe cứu tải”. Hỏi đó có nghĩa là gì thì bạn ấy bảo là cái xe vừa có thể cứu hộ vừa có thể tải đồ. Ố là, được nhỉ, để mẹ đăng ký với bộ giáo dục cho từ này vào từ điển.
10/10/2017
Facebook: https://www.facebook.com/DuongThanhNga
11 bình luận:
Nga Thi Le
11-02-2017, 06:23:21
Cưng quá đi thôi
Pam Critchfield
11-02-2017, 09:40:56
Oh my. You have to come to Branson!
Duong Thanh Nga
Duong Thanh Nga
11-02-2017, 09:44:05
I know!!! Been so long...
Pam Critchfield
11-02-2017, 10:26:39
Too long
Renee' Johnson
12-02-2017, 03:13:26
MY GOSH, that kid's grown!!
Ngoc Chau
23-04-2017, 13:32:05
Chú đó cũng kiên nhẫn ha
Mai Huong
24-05-2017, 19:40:32
Bạn ấy chân dài phết ròii
Alessandra Va
25-05-2017, 20:26:02
Super Liam!
Tuan Nguyen
10-07-2017, 11:22:23
Nhỏ mà biết phụ mẹ kiếm tiền rồi nhé , giỏi thật
Vy Tran
10-07-2017, 12:31:38
Big boy nhớ con quá Liam ơi
Khẩu Trang Thảo Dược
07-10-2017, 05:56:48
^_^
Quyên Nguyễn
07-10-2017, 07:14:06
liam giỏi thế

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *